Rom Com : Marathi Movie 2019

Rom Com : Marathi Movie 2019

Book My Tickets Rom Com (18th October 2019)Cast: Vijay Gite, Madhura Vaidya, Kishor Kadam, Chhaya Kadam, Asit Redij, Antara Patil, Shweta.Music Director: Sajan Patel And Ameya Nare.Director : Gorakh Jogdande.Producer: Sachin Shinde, Sushil Sharma.Production Company:...
Khari Biscuit : Marathi Movie 2019

Khari Biscuit : Marathi Movie 2019

Book My Tickets Khari Buscuit (1st November 2019)Cast: Sushant Shelar, Vedashree Khadilkar & Adarsh Kadam.Music Director: Amitraj, Suraj-Dhiraj, Sayali Khare.Director : Sanjay Jadhav.Producer: Deepak Pandurang Rane.Production Company: Zee Studios, Dreaming...
Khichik : Marathi Movie 2019

Khichik : Marathi Movie 2019

Book My Tickets Khichik (20th Septrember 2019)Cast: Sidharth Jadhav, Prathamesh Parab, Sudesh Berry, Anil Dhakate, Shilpa Thakre, Paula Maglen, Rasika Chauhan & Yash Khond.Music Director: Abhishek-Datta.Director : Pritam Sk Patil.Producer: Sachin Anil...