VIP Gadhav : Marathi Movie 2019

VIP Gadhav : Marathi Movie 2019

Book My Tickets VIP Gadhav (13th Septrember 2019)Cast: Bhau Kadam, Bharat Ganeshpure, Vijay Patkar, Shital Airrao, Pooja Kasekar, Shilpi Awasthi, Dr. Yogita Satre, Sharad Jadhav, Prashant Netke, Santosh Sutar, Radha Karale, Rajan Jhamre, Rafik Shaikh, Nisarg Deshmukh,...
Baba : Marathi Movie 2019 | Sanjay Dutt |

Baba : Marathi Movie 2019 | Sanjay Dutt |

Book My Tickets Baba (2nd August 2019)Cast: Deepak Dobriyal, Nandita Patkar, Aryan Meghji, Chittranjan Giri, Spruha Joshi & Abhijeet Khandkekar.Director: Raj R Gupta.Music Director: Rohan Rohan.Writer : Producer: Maanayata Dutt, Ashok Subhedar.Production Company:...
Laal Batti : Marathi Movie 2019

Laal Batti : Marathi Movie 2019

Book My Tickets Laal Batti (23rd August 2019)Cast: Mangesh Desai, Bhargavi Chirmule, Chhaya Kadam, Manoj Joshi, Ramesh Wani, Abhay Dakhane, Meera Joshi, Tejas.Director: Girish Mohite.Music Director: Avinash Vishwajit.Writer : Abhay Dakhane.Producer: Santosh...
Whatsapp Love : Marathi Movie 2019

Whatsapp Love : Marathi Movie 2019

Book My Tickets Whatsapp Love (12th July 2019)Cast: Anuja Sathe, Raqesh Bapat, Sareh Far, Anuradha Rajadhyaksha, Pallavi Shetty, Annuup Choudhari, Amol More, Shivali Parab, Bhagyashree Rathi.Director: Hemantkumar Mahale.Music Director: Nitin Shankar.Writer :...
Girlfriend : Marathi Movie 2019

Girlfriend : Marathi Movie 2019

Book My Tickets Girlfriend (26th July 2019)Cast: Amey Wagh, Sai Tamhankar,Rasika Sunil, Isha Keskar, Kavita Lad Medhekar, Yateen Karyekar, Suyog Gorhe, Uday Nene, Sagar Deshmukh.Writer: Upendra Sidhaye.Director: Upendra Sidhaye.Music Director : Hrishikesh –...