VIP Gadhav : Marathi Movie 2019

VIP Gadhav : Marathi Movie 2019

Book My Tickets VIP Gadhav (13th Septrember 2019)Cast: Bhau Kadam, Bharat Ganeshpure, Vijay Patkar, Shital Airrao, Pooja Kasekar, Shilpi Awasthi, Dr. Yogita Satre, Sharad Jadhav, Prashant Netke, Santosh Sutar, Radha Karale, Rajan Jhamre, Rafik Shaikh, Nisarg Deshmukh,...
Takatak : Marathi Movie 2019

Takatak : Marathi Movie 2019

Book My Tickets Takatak (28th June 2019)Cast: Prathamesh Parab, Ritika Shrotri, Abhijit Amkar, Pranali Bhalerao, Bharat Ganeshpure, Pradeep Patwardhan, Ananda Karekar & Umesh Bolke.Director: Milind Zumber Kavde.Music Director : Varun Likhate.Producer : Om Prakash...
Babo : Marathi Movie 2019

Babo : Marathi Movie 2019

Babo (31st May 2019)Cast: Sayaji Shinde, Kishore Kadam, Bharat Ganeshpure, Kishor Choughule, Nisha Parulekar.Director: Ramesh Chaudhary.Music Director : Harsh Karan Aditya.Producer : Sachin Bhaurao Pawar, Trupti Sachin Pawar.Production Company: Malhar Film...