Rom Com : Marathi Movie 2019

Rom Com : Marathi Movie 2019

Book My Tickets Rom Com (18th October 2019)Cast: Vijay Gite, Madhura Vaidya, Kishor Kadam, Chhaya Kadam, Asit Redij, Antara Patil, Shweta.Music Director: Sajan Patel And Ameya Nare.Director : Gorakh Jogdande.Producer: Sachin Shinde, Sushil Sharma.Production Company:...
Dandam : Marathi Movie 2019

Dandam : Marathi Movie 2019

Book My Tickets Dandam (18th October 2019)Cast: Ripunjay Lashkare , Riddhi Kumar , Mayur Raut ,Aboli Jadhav, Sangram Chougule ,Akshay Jambhale, Santosh Ware.Music Director: ABHIMANYU KARLEKAR.Director : V.Sattu.Producer: V.Sattu, Sagar Shelke, Umesh Raut, Mittu...
Khari Biscuit : Marathi Movie 2019

Khari Biscuit : Marathi Movie 2019

Book My Tickets Khari Buscuit (1st November 2019)Cast: Sushant Shelar, Vedashree Khadilkar & Adarsh Kadam.Music Director: Amitraj, Suraj-Dhiraj, Sayali Khare.Director : Sanjay Jadhav.Producer: Deepak Pandurang Rane.Production Company: Zee Studios, Dreaming...