Rom Com : Marathi Movie 2019

Rom Com : Marathi Movie 2019

Book My Tickets Rom Com (18th October 2019)Cast: Vijay Gite, Madhura Vaidya, Kishor Kadam, Chhaya Kadam, Asit Redij, Antara Patil, Shweta.Music Director: Sajan Patel And Ameya Nare.Director : Gorakh Jogdande.Producer: Sachin Shinde, Sushil Sharma.Production Company:...
Khichik : Marathi Movie 2019

Khichik : Marathi Movie 2019

Book My Tickets Khichik (20th Septrember 2019)Cast: Sidharth Jadhav, Prathamesh Parab, Sudesh Berry, Anil Dhakate, Shilpa Thakre, Paula Maglen, Rasika Chauhan & Yash Khond.Music Director: Abhishek-Datta.Director : Pritam Sk Patil.Producer: Sachin Anil...
VIP Gadhav : Marathi Movie 2019

VIP Gadhav : Marathi Movie 2019

Book My Tickets VIP Gadhav (13th Septrember 2019)Cast: Bhau Kadam, Bharat Ganeshpure, Vijay Patkar, Shital Airrao, Pooja Kasekar, Shilpi Awasthi, Dr. Yogita Satre, Sharad Jadhav, Prashant Netke, Santosh Sutar, Radha Karale, Rajan Jhamre, Rafik Shaikh, Nisarg Deshmukh,...
Palshichi PT : Marathi Movie 2019

Palshichi PT : Marathi Movie 2019

Book My Tickets Palshichi PT (23rd August 2019)Cast: Kiran Dhane, Rahul Magdum, Rahul Belapurkar, Dhondiba Karande, Tejpal Wagh, Vidya Sawale, Shivani Ghatage.Director: Dhondiba Karande.Music Director: NA.Writer : Dhondiba karande.Producer: Dhondiba karande.Production...
Baba : Marathi Movie 2019 | Sanjay Dutt |

Baba : Marathi Movie 2019 | Sanjay Dutt |

Book My Tickets Baba (2nd August 2019)Cast: Deepak Dobriyal, Nandita Patkar, Aryan Meghji, Chittranjan Giri, Spruha Joshi & Abhijeet Khandkekar.Director: Raj R Gupta.Music Director: Rohan Rohan.Writer : Producer: Maanayata Dutt, Ashok Subhedar.Production Company:...