Chatrapati Shaasan (15th March 2019)
Cast: Makrand Deshpande, Santosh Juvekar, Kishor Kadam, Prashant Mohite, Abhijeet
Chavan, Anil Nagarkar, Rahul Belapurkar, Sayali Kale, Dhanshree Yadav, Kiran Kore,
Sayali Paradkar, Ramchandra Dhumal, Vishnu Kedar, Parag Shaha, Prathamesh Joshi,
Shreyaschandra Gaikwad, Abhay Mishra, Milind Jadhav, Jaydeep Shinde.
Director: Khushal Mhetre.
Music Director : Nandesh Umap, Rohit Nagbhide, Sachin Awghade, Abhijeet Jadhav, Rajan Sarwade.
Producer : Utkarsh Kudale, Priyanka Kagale, Khushal Mhetre.
Production Company: Prabodhan films.
Genre: Drama.

  • Story 45% 45%
  • Direction 40% 40%
  • Performance 55% 55%
  • Cinematography 50% 50%
  • Music 40% 40%

Presenting Official Trailer of the New Marathi Movie of 2019 “Chatrapati Shasan छत्रपती शासन”. Movie Directed by Khushal Mhetre. Chatrapati Shasan is releasing on 15th March 2019.