Dahavi (8th Feb 2019)
Cast: NA.
Director: Mayoor Raut And Piyush Raut.
Music Director : NA.
Producer : Sudhir Jadhav.
Production Company: Sudhir Jadhav.
Genre: Drama

  • Story 45% 45%
  • Direction 40% 40%
  • Performance 55% 55%
  • Cinematography 50% 50%
  • Music 40% 40%

“आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर शिक्षण जरुरी आहे” आणि ह्याच शिक्षणाचं महत्व सांगायला आलाय ‘१०वी’ चित्रपटाचा ट्रेलर.
१०वी ८ फेब्रुवारी पासून आपल्या जवळच्या चित्रपटगृहात