Sarva Line Vyasta Ahet ( 1st February 2019 )
Cast: Mahesh Manjerekar, Sidhharth Jadhav, Saurabh Gokhale, Sanskruti Balgude, Rani Agrawal, Smita Shewale, Hemangi Kavi, Neetha Shetty, Kamlakar Satpute, Madhavi Soman, Priyanka Munagekar, Sandhya Kute, Satish Agashe, Hitesh Sampat, Shivaji Redkar, Gaurav More.
Director: Pradip Raghunath Mestri.
Music Director : Pankaj Padghan and Udbhav Ozha
Producer : Amol Shivram Utekar
Production Company: Stellaria Studios.
Genre: Drama/Comedy

  • Story 45% 45%
  • Direction 40% 40%
  • Performance 55% 55%
  • Cinematography 50% 50%
  • Music 40% 40%

Presenting Official Teaser Trailer of New Marathi Movie “Sarva Line Vyasta Ahe सर्व लाईन व्यस्त आहेत” staring Mahesh Manjerekar, Sidhharth Jadhav, Saurabh Gokhale.